AI in de 2e kamer – De 7 meest gestelde vragen & antwoorden – 2

ai in de 2e kamer meest gestelde vragen antwoorden-2 door Tony de Bree

AI in de 2e kamer – De 7 meest gestelde vragen & antwoorden

Artificial intelligence is hot sinds vorg jaar en dat geldt voor de 2e kamer in het algemeen en voor individuele kamerleden in het bijzonder .

Onderzoek met behulp van verschillende AI-tools waaronder verschillende non-corporate ChatGPT-powered apps en Google AI powered apps, en een aantal persoonlijke gesprekken, wijst uit dat dit de 7 meest gestelde vragen zijn over AI in de 2e kamer, voorzien van mijn korte antwoorden:

1. Wat zijn de risico’s van AI voor de samenleving?

2. Hoe kan AI worden ingezet om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken?

3. Wat zijn de ethische uitgangspunten voor de ontwikkeling en toepassing van AI?

 • ✔️ Transparantie: AI-systemen moeten transparant zijn, zodat het mogelijk is om te begrijpen hoe ze werken en om mogelijke vooroordelen te identificeren.
 • ✔️ Relevantie: AI-systemen moeten relevant zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.
 • ✔️ Eerlijkheid: AI-systemen moeten eerlijk en rechtvaardig worden toegepast.
 • ✔️ Veiligheid: AI-systemen moeten veilig en betrouwbaar zijn.

4. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat AI eerlijk en rechtvaardig wordt toegepast?

 • ✔️ Diversiteit en inclusie: Het is belangrijk dat de teams die AI-systemen ontwikkelen divers en inclusief zijn, zodat vooroordelen in de algoritmes worden voorkomen.
 • ✔️ Beleid en regelgeving: De overheid kan beleid en regelgeving invoeren om ervoor te zorgen dat AI eerlijk en rechtvaardig wordt toegepast.
 • ✔️ Transparantie en accountability: Het is belangrijk dat AI-systemen transparant zijn en dat het mogelijk is om degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en toepassing van AI aan te spreken.

Meer: AI-skilling voor de 2e kamer, De impact van AI op de arbeidsmarkt & Huur Tony als AI-spreker @Speakersacademy

5. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat AI veilig en betrouwbaar is?

 • ✔️ Testen en validatie: AI-systemen moeten grondig worden getest en gevalideerd om ervoor te zorgen dat ze veilig en betrouwbaar zijn.
 • ✔️ Kwaliteitscontrole: Er moeten processen worden ingevoerd om de kwaliteit van AI-systemen te controleren.
 • ✔️ Continu leren en verbeteren: AI-systemen moeten voortdurend worden bijgewerkt en verbeterd om ervoor te zorgen dat ze veilig en betrouwbaar blijven.

6. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat AI niet wordt gebruikt voor kwaadaardige doeleinden?

 • ✔️ Preventie: Het is belangrijk om maatregelen te nemen om te voorkomen dat AI voor kwaadaardige doeleinden wordt gebruikt.
 • ✔️ Detectie: Het is belangrijk om mechanismen te ontwikkelen om AI-systemen te detecteren die voor kwaadaardige doeleinden worden gebruikt.
 • ✔️ Response: Er moeten procedures worden ingevoerd om te reageren op AI-systemen die voor kwaadaardige doeleinden worden gebruikt.

7. Wat is de rol van de overheid bij de ontwikkeling en toepassing van AI?

 • ✔️ Reguleren: De overheid kan beleid en regelgeving invoeren om de ontwikkeling en toepassing van AI te reguleren.
 • ✔️ Investeren: De overheid kan investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van AI.
 • ✔️ Ondersteunen: De overheid kan bedrijven en organisaties ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van AI.

Antwoorden.

De verschillende organisaties binnen de Nederlandse overheid, de tweede kamer, de regering, de verschillende ministeries en de rechterlijke macht kunnen onder bepaalde voorwaarden een belangrijke rol spelen bij het effectief en veilig vormgeven van de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Die verschillende instanties kunnen er bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het op een verantwoorde en ethische manier ontwikkelen en gebruiken van AI. Ze kunnen ook bijdragen aan het benutten van het potentieel van AI om de maatschappij te verbeteren als onderdeel van de democratisering van AI wereldwijd.

Voorwaarden daarvoor is wel dat alle betrokkenen voldoende kennis en ervaring hebben en houden van ontwikkelingen van AI inclusief online. Waarom? Omdat 1) de ontwikkelingen online, de online AI-trends, veel sneller gaan dan die in de grote bedrijven en bij de overheid ten gevolge van de democratisering van AI en 2) die online wereld niet of nauwelijks te reguleren of te controleren is.

Bookmark deze blogs: AI in de 2e kamer & AI voor de 2e kamer.

Neem contact op.

Heb je vragen over AI-skilling voor leden van de 2e kamer of over AI-skilling voor ambtenaren inclusief eerlijk AI-leeradvies op maat en op afroep of andere vragen of behoeften, stuur me dan hier een email, bel me op 063487806 of nog beter, stuur me eerst een WhatsApp-bericht, oké? Dan maken we meteen een afspraak voor vrijblijvend leeradvies.

Met vriendelijke groet, Tony de Bree

p.s. Let’s contect op LinkedIn  en volg me op Instagram (ik doe niets meer op X).

About the Author: Tony de Bree

Tony de Bree werkte 26 jaar in de financiële dienstverlening bij ABN Amro .In 2001 begon hij naast zijn vaste baan online geld te verdienen vanuit huis met korte e-books. In 2011 ruilde hij de corporate wereld in om zzp'er te worden met zijn virtuele eenmanszaak. Hij helpt corporates, startups, scale-ups , ondernemingsraden en de overheid met on-demand consulting, training, coaching en digitale producten om succesvol AI te kunnen inzetten.

You might like

error: Content is beveiligd !!