[NIEUWS]: 12 Nieuwe Onderwerpen door Online Trendwatcher, AI-Spreker & AI-Entrepreneur Tony de Bree bij @Speakersacademy

12 Nieuwe Onderwerpen door Online Trendwatcher, AI-Spreker & AI-Entrepreneur Tony de Bree bij @Speakersacademy - v3

12 Nieuwe Onderwerpen door Online Trendwatcher, AI-Spreker & AI-Entrepreneur Tony de Bree bij @Speakersacademy

In samenwerking met @speakersacademy kunt u Tony de Bree nu inhuren voor een presentatie over de volgende nieuwe onderwerpen:

1. Corporate & Niet-Corporate AI-Trends.

Wat veel mensen niet weten is dat je corporate AI-trends hebt en niet-corporate AI-trends van en voor o.a. AI-ondernemers, zzp’ers, startups, scale-ups en andere MKB-bedrijven in de digitale economie online. Wat zijn belangrijke niet-corporate AI-trends, wat is het verschil met corporate AI-trends en waarom moet je als executive, manager, medewerker, bestuurder, toezichthouder en toekomstig ondernemer op de hoogte zijn en blijven van niet-corporate AI.-trends en met name online trends in o.a. e-learning en ai-powered platforms? In deze presentatie wordt de laatste stand van zaken gegeven met betrekking tot de snelle ontwikkelingen door o.a. de democratisering van AI in de niet-corporate wereld en de impact op de wereld van de grote bedrijven en de grote organisaties bij de overheid.  

2. ChatGPT & de arbeidsmarkt.

Door de snelle democratisering van AI door Midjourney, Stable Diffusion en vooral ChatGPT en op Open-AI gebaseerde apps is er wereldwijd sinds eind 2022 een grote AI-ontslaggolf aan de gang waaronder in high-tech, finance & marketing. Welke takken van sport en welke beroepen en functies worden daardoor geraakt binnen en buiten grote organisaties en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Meer: ChatGPT en de arbeidsmarkt & de impact van AI op de arbeidsmarkt.

3. De toekomst van ChatGPT en OpenAI.

Sinds november 2022 lanceert OpenAI steeds meer nieuwe language models (LM/s) en steeds meer grote en kleine bedrijven ontwikkelen en lanceren AI-software gebaseerd op die LM’s. Hoe ziet de toekomst van ChatGPT en OpenAI er uit?

4. De toekomst van AI.

Sinds 2022 ontwikkelen en lanceren OpenAI, Google AI, Microsoft seds meer laguage models (LM’s) en steeds meer grote en kleine bedrijven ontwikkelen lanceren op hun beurt een tsunami aan AI-software gebaseerd op die LM’s en op nieuwe, eigen LM’s. Hoe ziet de toekomst van AI er uit en wat betekent datt voor bedrijven in verschillende sectoren en voor de overheid?

5. De AI-Powered Company©.

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Met behulp van ICT en nog meer met behulp van AI zijn er al veel verschillende vormen van virtuele organisaties ontstaan. Er starten voortdurend nieuwe Lean & Mean bedrijven, die met behulp van AI groeien en schalen door klein te blijven met AI Zonder bureaucratisch en traag te worden. Hoe kun je binnen grote bedrijven AI geïntegreerd inzetten om snel een ‘AI-Powered Company© met behulp van het AI model canvas van Tony de Bree te worden met een nieuwe cultuur en een gezonde en positieve werkomgeving? Welke stappen moet je nemen? En wat zijn de eigenschappen van de toekomstige leider? Deze lezing geeft je inzichten, cases, voorbeelden en een duidelijk stappenplan.

6. AI-Powered Digital Transformatie.

Onderzoek van o.a. McKinsey en Harvard Business School wijst keer op keer uit dat AI technologie niet het probleem is bij AI-gedreven digitale transformatie van grote bedrijven en bij de overheid, maar de cultuur. De vraag is hoe je je je organisatie met iedereen daarin geïntegreerd digitaal kunt transformeren om de juiste cultuur, de juiste waarden en normen en de juiste AI-strategie in samenhang succesvol in te voeren. Deze lezing laat zien welke nieuwe hulpmiddelen en modellen je daarvoor kunt gebruiken waaronder het AI-Model Canvas van Tony de Bree en welke stappen je daarvoor kunt nemen als je dat snel en op tijd wilt doen. 

Lees ook: ChatGPT en de arbeidsmarkt, 3 extra workshops via @Speakersacademy & AI in de boardroom sessies

7. De AI-Powered Bank©.

Ook traditionele grootbanken, ‘dinosauriërs’,  moeten snel een AI-Powered bank worden om te kunnen overleven en groeien in de nieuwe digitale economie. Dat betekent dat ze niet alleen oude business processen moeten automatiseren en kosten moeten besparen door bv ChatGPT in te voeren, maar de hele organisatie integraal moeten transformeren om hun klanten en talenten binnen te kunnen houden en aan te kunnen trekken. Nieuwe AI-businessmodellen zijn online zichtbaar waaronder van FinTech en RegTech startups en scale-ups. Deze lezing geeft inzicht hoe bestaande grootbanken een AI-powered bank kunnen worden met behulp van het AI-model canvas en hoe FinTech & RegTech startups AI gebruiken.

7. AI – Learning & Development en persoonlijke right-skilling.

Net als in andere takken van sport heeft ChatGPT en AI in het algemeen een grote invloed op leren en ontwikkelen. Deze lezing laat zien hoe zich snel een nieuwe online AI leren en ontwikkelen (AI L&O), Learning & Development (AI L&D) wereld groeit met behulp van en ondersteund door AI Naast de traditionele wereld van het reguliere lage, middelbaar en hoger onderwijs. O.a. de verschillen tussen ‘digitalisering’ bij universiteiten en business schools en online leren platforms komen aan bod. Executives, managers en werknemers hebben snel nieuwe soft- en hard skills nodig op basis van een persoonlijk right-skilling plan, een persoonlijk ontwikkelingsplan, een ‘POP’, voor AI.

download-823x978-10

Persoonlijke ontwikkeling in crisistijd

Zo maak je snel een relevant persoonlijk ontwikkelingsplan

$8.99

Bonus: een gratis random multi-ple choice test & checklists.

Dus moeten onderwijsinstellingen en HR-professionals hier snel en op tijd op voorbereiden. Ben jij de ondernemer, docent, onderwijzer, HR-professional, hoogleraar of beleidsvoorbereider die AI-leader in AI L&D wordt?

Meer: De impact van AI op het onderwijs & AI-skilling.

8. De AI-overheid met de burger centraal.

Hetzelfde dat geldt voor grote bestaande bedrijven geldt ook voor alle onderdelen van de overheid zoals om centraal, provinciaal en lokaal niveau. AI biedt een uitgelezen mogelijkheid om AI geintegreerd in te zetten om van de bestaande overheidsbureaucratie een snellere en minder bureaucratische overheid te maken met de burger centraal. Een overheid, waarbinnen iedereen de burger centraal zet met dienend leiderschap. En die AI door de hele organisatie inzet om dat voor elkaar te krijgen. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Meer: AI in de 2e kamer & AI voor de 2e kamer

9. AI – De toekomst van jouw werk & inkomen.

In tegenstelling tot wat veel ‘corporate trendwatchers en futuristen’ vertellen is hybride werken, thuiswerken, onlinewerken en werken als digitale nomade niet nieuw en geen toekomstmuziek, maar al heel gewoon voor miljoenen mensen wereldwijd.

En hetzelfde geldt voor virtuele teams en virtuele organisaties. Vanaf het begin van de 21e eeuw werken zelfstandige ondernemers al wereldwijd thuis en huren ze mensen in voor klussen. De ‘traditionele Nederlandse arbeidsmarkt bestaat al lang niet meer en de wereldwijd klus economie en vooral de wereldwijde online kluseconomie groeit alleen maar terwijl het aantal vaste banen mede door AI blijft dalen. Wat betekent dat voor de toekomst van jouw werk en inkomen en dat van managers en medewerkers? En wat kun je doen om je op tijd om- en bij te scholen? 

Meer: De grote AI ontslaggolf & Wat is de online kluseconomie?

10. AI – De toekomst van marketing & communicatie.

Deze lezing gaat over de impact van de democratisering  van AI op marketing en communicatie ontwikkelingen in de online kluseconomie en de impact van ChatGPT en andere AI-applicaties op de marketing & communicatiesectoren en op functies en beroepen. Deze lezing geeft je inzichten in de ontwikkelingen in de niet-corporate wereld inclusief generatieve ai , concrete voorbeelden en een duidelijk persoonlijk ontwikkelplan afhankelijk van welke volgende stap je in je loopbaan wilt zetten inclusief je eigen bedrijf beginnen in deeltijd of fulltime.

11. AI – De toekomst van Compliance & Risk.

Het gebruik van AI binnen organisaties, maar ook daar buiten biedt veel mogelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee. AI-gedreven cybercrime neemt bv snel toe. Mensen met verkeerde bedoelingen kunnen schade aanrichten door kritieke hard- en software infrastructuur aan te vallen. Dat betekent dat compliance & risk professionals snel bijgeschoold moeten worden en daarna ook voortdurend moeten bij blijven leren om bij te blijven. Daarnaast biedt AI ook veel mogelijkheden om Compliance & Risk gerelateerde taken gedeeltelijk of helemaal tee automatiseren. Deze lezing geeft op maat een overzicht van de kansen en bedreigingen inclusief praktische tips.

12. AI in de boardroom.

In de boardroom van raden van besturen (RvB), van raden van commissarissen (RvC) en van toezichthouders, worden vragen gesteld als ‘wat zijn de ethische implicaties van het gebruik van AI, waaronder ChatGPT?; hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI veilig wordt gebruikt?; hoe kunnen we kosten besparen met AI?; hoe kunnen we inkomen genereren met AI?; hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI toepasbaar is in de praktijk?; wat is de impact van AI op ons bedrijf?; hoe kunnen we AI  gebruiken om onze concurrentiepositie te verbeteren?; hoe kunnen we iedereen om- en bijscholen en hoe gaan we om met personeel dat door AI de baan gaat verliezen? Al deze vragen en andere vragen kunnen op maat in de lezing worden beantwoord.

Vraag nu een offerte aan

Neem contact op.

Hierboven staan slechts 12 voorbeelden van onderwerpen. Presentaties over andere onderwerpen zijn ook mogelijk. Alles wat we doen is op maat, of dat nu op een extern event, in-company of een virtueel event is zoals buiten Nederland steeds vaker voorkomt. Heeft u een vraag?, Stuur me dan via dit formulier een email, bel me op 063487806 of nog beter, stuur me eerst een WhatsApp-bericht, oké? Dan maken we meteen een afspraak voor een online of offline kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet, Tony de Bree

p.s. Let’s contect op LinkedIn  en volg me op Instagram en op X in het Nederlands: @2urigewerkdag@wordpresszzpers en @dagboekbankier.

About the Author: Tony de Bree

Tony de Bree werkte 26 jaar in de financiële dienstverlening bij ABN Amro .In 2001 begon hij naast zijn vaste baan online geld te verdienen vanuit huis met korte e-books. In 2011 ruilde hij de corporate wereld in om zzp'er te worden met zijn virtuele eenmanszaak. Hij helpt corporates, startups, scale-ups , ondernemingsraden en de overheid met on-demand consulting, training, coaching en digitale producten om succesvol AI te kunnen inzetten.

You might like

error: Content is beveiligd !!