Tag: carve-out

Tony de Bree Advies ondersteunde de or van hobre instruments bij de verkoop door AA Capital aan supcon technology in china

Tony de Bree Advies ondersteunde de OR van Hobré Instruments bij de verkoop door AAC Capital aan SUPCON Technology in China

Tony de Bree Advies ondersteunde de Ondernemingsraad, de OR, van Hobré Instruments, bij de verkoop van 100% van de aandelen door AAC Capital in... Read more »
Tony de Bree Advies ondersteunde de OR van IQIP bij de verkoop door Royal IHC aan HAL Investments B.V. - Mockup - 2

Tony de Bree Advies ondersteunde de OR van IQIP bij de verkoop door Royal IHC aan HAL Investments B.V.

Tony de Bree Advies ondersteunde de Ondernemingsraad, de OR, IQIP bij verkoop door Royal IHC aan HAL Investments B.V. Op 14 maart j.l. maakte... Read more »
or organisatieadvies door Tony de Bree

Management consulting in crisistijd

Senior managers hebben in crisistijd behoefte aan snel en integraal management consulting inclusief praktische hulp bij het snel en integraal invoeren van deze verschillende... Read more »
or organisatieadvies door Tony de Bree

Organisatieadvies in crisistijd

Bedrijven hebben in crisistijd behoefte aan snel en integraal organisatieadvies inclusief hulp bij het op tijd integraal invoeren van de verschillende typen voorgenomen organisatorische... Read more »
or organisatieadvies door Tony de Bree

OR organisatieadvies

Leden van ondernemingsraden hebben in crisistijd steeds meer behoefte hebben aan een ervaren organisatieadviseur. De wet op de ondernemingsraden (WOR) voorziet hierin. De OR kan... Read more »
De ondernemingsraad - Hoe kies je de juiste externe organisatie adviseur door Tony de Bree

De ondernemingsraad – Hoe kies je de juiste externe organisatie adviseur?

Ondernemingsraden staan sinds het begin van de Corona-pandemie voor moeilijke keuzes.  Een externe organisatie adviseur kan daar bij helpen. Hoe je de juiste externe... Read more »
OR opleiding & training in crisistijd door Tony de Bree

De ondernemingsraad – adviesrecht en voorgenomen organisatorische veranderingen

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij voorgenomen organisatorische, bedrijfseconomische veranderingen volgens artikel 25 van de WOR. In dit blog wordt een aantal actuele voorbeelden genoemd.... Read more »
De ondernemingsraad en de verkoop van een bedrijfsonderdeel door Tony de Bree

De ondernemingsraad en de verkoop van een bedrijfsonderdeel

De verkoop van een bedrijfsonderdeel, een carve-out of afsplitsing en de betrokkenheid van de ondernemingsraad, vraagt veel van de ondernemingsraad. Wat wordt in dit blog... Read more »
error: Content is beveiligd !!